Op bezoek bij De Drie Dorstige Herten in Utrecht ‘We willen echt het gezicht van de zaak zijn’ (2024)

Als broer en zus samen een proeflokaal runnen: Menno en Kayleigh de Bruin doen het inmiddels bijna tweeënhalf jaar. Sinds februari 2022 zijn zij de nieuwe eigenaren van de Drie Dorstige Herten. Kayleigh en Menno omschrijven het zelf als een klein huiskamerlokaal. Degenen die wel eens een drankje hebben gedronken in het knusse pand zijn het zeer waarschijnlijk eens met die omschrijving.

Menno (29) en Kayleigh (28) namen het stokje over Maurits en Doinja. Ongeveer tien jaar lang stonden zij als eigenaren in het proeflokaal, dat zowel aan de smalle Dorstige Hartsteeg als de Lange Nieuwstraat grenst. Zij wilden hun zaak verkopen en waren blij met de interesse van Kayleigh en Menno. “Het waren best wel grote schoenen om te vullen”, zegt Menno. “In al die jaren hebben zij, zeker ook in de bierwereld, een naam opgebouwd. Die moet je ook maar waar zien te maken.” Gelukkig zijn broer en zus heel tevreden met hoe het gaat. “Het is een mooi plekje”, zegt Kayleigh.

Onder meer de naam bleef in stand, net als het proeflokaal zelf. “Dat wilden we ook graag”, zegt Kayleigh. “Dat gold ook voor de vorige eigenaren.” Ook aan het interieur is niet veel veranderd. Zo zullen velen de wit-blauwe tegeltjes op de vloer nog herkennen. “We hebben er geen moment over nagedacht om het helemaal opnieuw in te richten”, zegt Kayleigh. “Nu we er wat langer zijn, ga je wel merken dat het tijd is voor een opfrisbeurt: de bar opnieuw lakken en de muren opnieuw witten. Verder vinden we het knus zo. Als je het hier helemaal modern maakt, gaat de sfeer verloren.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op bezoek bij De Drie Dorstige Herten in Utrecht ‘We willen echt het gezicht van de zaak zijn’ (1)

Hertengewei

De twee weten nog als de dag van gisteren hoe het was om te starten met hun eigen zaak. “We hebben de afgelopen twee jaar veel ervaring en expertise opgedaan, maar de tijd vliegt gewoon voorbij”, zegt Menno. De twee komen uit een horecagezin. Zo hadden hun ouders vroeger een restaurant aan de Oudegracht. Het houten bankje dat nu in de hoek staat, komt daar vandaan. Verder hangt er onder meer een hertengewei aan de muur, gemaakt door een van hun gasten. Daarop zijn de namen van zowel de vorige eigenaren als die van Kayleigh en Menno te lezen.

Menno werkte inmiddels al twaalf jaar in de horeca. “Horeca is er wel een beetje met de paplepel in gegoten”, zegt Kayleigh. Toch dacht zij zelf altijd dat ze niet in de horeca terecht zou komen. Haar studies hadden daar dan ook niet echt wat mee te maken. Toch belandde ze er uiteindelijk wel. “Ik vind het stiekem toch wel heel erg leuk.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op bezoek bij De Drie Dorstige Herten in Utrecht ‘We willen echt het gezicht van de zaak zijn’ (2)

Huisgemaakte gehaktballen

De Drie Dorstige Herten is een plek voor bier- en wijnproeverijen, maar vooral ook een plek waar je aan de bar of aan een van de tafels kan genieten van ruim honderd wisselende bieren, wijnen, sake of bijvoorbeeld gedistilleerd. En voor wie wil kan dat worden aangevuld met hapjes als ambachtelijke kazen en worsten uit Nederland en huisgemaakte, in bier gegaarde, (vegetarische) gehaktballen.

De muziek is daarbij zacht op de achtergrond te horen. Soms staat die ook helemaal uit. Dat vinden ze erg belangrijk, omdat mensen anders de neiging hebben om de muziek te overstemmen. En dus steeds harder gaan praten. Kayleigh: “Mensen vinden het fijn dat ze hier gewoon met elkaar kunnen praten. Steeds meer jongeren die hier komen, waarderen dat. Dat vind ik leuk om te zien.” Verder is het niet de bedoeling dat er gasten staan, maar dat ze gewoon lekker gaan zitten.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op bezoek bij De Drie Dorstige Herten in Utrecht ‘We willen echt het gezicht van de zaak zijn’ (3)

‘Binnen de familie’

De Drie Dorstige Herten is open van woensdag tot en met zondag. Alle vijf die dagen zijn Menno en Kayleigh met zijn tweeën in hun zaak te vinden, keurig gekleed in een witte blouse of overhemd en een zwart schort. “We willen echt het gezicht van de zaak zijn”, zegt Menno. En mocht een van hen toch een keer een andere verplichting hebben, zoals een bruiloft, dan is de kans groot dat hun moeder te hulp schiet. Kayleigh: “Dat is echt heel fijn. Zo hou je het toch binnen onze familie.” Ook hun vader komt regelmatig even binnen wandelen om te kijken hoe het gaat, en natuurlijk voor een drankje.

Naast de vaste gasten die er al kwamen voordat Menno en Kayleigh er waren, hebben ze inmiddels ook een eigen vaste klantenkring opgebouwd. Ze merken onder meer dat er wat meer jongere mensen het proeflokaal weten te vinden. “Het is nu een mooie mix van jong en oud”, zegt Kayleigh.

En als ze even mogen dromen over toekomstplannen, dan staat een eigen biertje brouwen als een van de opties wel op hun lijstje. Kayleigh: “Dat lijkt ons echt fantastisch.” Menno: “We krijgen best vaak de vraag van gasten of we een eigen bier hebben. Het lijkt ons heel leuk om daar ooit een keer mee aan de slag te gaan. Voor de rest gaan we lekker op deze voet verder.”

Geschiedenis

De geschiedenis van de Drie Dorstige Herten gaat honderden jaren terug, is te lezen op de site van het proeflokaal. “De steeg (Dorstige Hartsteeg, red.) loopt van de Oudegracht naar de Lange Nieuwstraat en dankt zijn naam aan Herberg De Drie Dorstige Herten. Mogelijk bestond de straat al rond 1300. De straatnaam dateert van rond 1687.” Dat jaartal is overigens ook terug te zien op de gevel boven de deur. “De herberg bevond zich in deze steeg en was gelieerd aan een kolfbaan.”

Op bezoek bij De Drie Dorstige Herten in Utrecht ‘We willen echt het gezicht van de zaak zijn’ (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6045

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.